سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۲۲۰۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و آماده سازی سطح بستر سابگرید رمپهای ورودی وخروجی و بلوار اصلی و احداث آبروی شهرک صنعتی مشهد ۵ شامل اجرای حدود ۷۸۱۴ متر مکعب بستر سازی تقویتی ، ۶۶۳۲۱ متر مکعب خاکبرداری ، ۵۲۲۴۲ مترمکعب خاکریزی و پلدو دهنه ۳ متری به طول ۵۴ متر با برآورد ۱۱,۷۳۷,۲۳۷,۹۰۶
شرایط : تمامی پایه های رشته راه و ترابری -- گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت تضامین قابل قبول مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- مشهد بلوار خیابم بعد ازخیام ۳۵
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- مشهد بلوار خیابم بعد ازخیام ۳۵
۰۵۱۳۷۶۴۲۰۰۵ تلفن ۰۵۱۳۷۶۴۲۰۰۳ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و آماده سازی سطح بستر شهرکهای صنعتی استان خراسان رضویمناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و آماده سازی سطح بستر شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن