مناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط و پستهای توزیع توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۱۵-۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۷۱۵۵۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط و پستهای توزیع به روش خط گرم در سطح استان با کلیه امکانات خط گرم اکیپ کامل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف و ب ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ پاکت ج ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۹ داخلی ۲۰۵۴و۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.TAVANIR.ORG.IR وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط و پستهای توزیع توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط و پستهای توزیع توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن