سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید نیروی برق رامین

شماره آگهی ۰۳۶/۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۷۹۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات انبارداری، اداری، بازار برق و آبدارخانه به صورت حجمی به شرکت واجد شرایط با برآورد ۷,۸۰۱,۶۹۲,۹۲۳
شرایط : معرفی نامه و همراه داشتن مهر شرکت - فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال - گواهی تعیین صلاحیت صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۴۰۰۱۱۰۵۸۰۴۰۱۹۳۵۲ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۹۰.۰۸۴.۶۴۶ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : اهواز، بلوار آیت اله بهبهانی، ابتدای بلوار شهید نواب صفوی، معاونت بهره برداری شرکت تولید نیروی برق رامین امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۲۲۶۶۶۸۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات انبارداری، اداری، بازار برق و آبدارخانه به تولید نیروی برق رامینمناقصه واگذاری خدمات انبارداری، اداری، بازار برق و آبدارخانه به تولید نیروی برق رامین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن