سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای بوشهر

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۴۳۱۰۰۰۰۰۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۷۹۷۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدماتی با برآورد ۱۴,۰۷۶,۱۲۲,۶۵۲
شرایط : تایید صلاحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی که دارای کدهای رشته های تعمیر ونگهداری، خدمات عمومی، نگهداری و خدماتف ضای سبز - گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۵۰۸۱۰۵۷۰۰۵ / سپرده شركت در مناقصه ۷۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تا ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه محرمانه شرکت آب منطقه ای دفتر حراست بوشهر
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان بوشهر
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدماتی آب منطقه ای بوشهرمناقصه واگذاری امور خدماتی آب منطقه ای بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن