سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق کرمان

شماره آگهی ۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۸۵۸۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه پرسنل خدماتی
شرایط : ارائه فیش واریزی و معرفینامه کتبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری ۱۰۱۵۸۰۵۹۷۲ بانک رسالت شعبه جمهوری اسلامی کرمان بنام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : در وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صح ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۰ اتوبان کرمان - رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان اداره تدارکات و انبار
آدرس ارسال مدارک : کیلومتر ۲۰ اتوبان کرمان - رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان اداره تدارکات و انبار
۰۳۴۳۲۵۲۱۲۲۱-۴ داخلی ۲۰۶۸ تلفن ۰۳۴۳۳۳۷۲۹۹۰-۹۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پرسنل خدماتی  مدیریت تولید برق کرمانمناقصه پرسنل خدماتی  مدیریت تولید برق کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن