مناقصه ارزیابی کیفی 7011047/97 : انجام عملیات نصب برج و برق منطقه ای خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۹۵۶۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۷۰۱۱۰۴۷/۹۷ : انجام عملیات نصب برج و سیم کشی خط ۱۳۲ کیلوولت ماهشهر ۴۰۰ - مدنی - فرعی ماهشهر و جمع آوری خط موجود ورودی پست ۱۳۲ کیلوولت مدنی با برآورد ۸.۸۲۰.۵۴۸.۳۴۴ ریال و تضمین ۴۴۱.۰۲۷.۴۱۷ ریال ۷۰۱۱۰۴۶/۹۷ : انجام عملیات نصب برج و سیم کشی ورود و خروج یک مدار از خط ۱۳۲ کیلوولت جایزان - کرنج در پست ایثار با برآورد ۱۱.۷۱۶.۵۸۵.۷۴۴ ریال و تضمین ۵۸۵.۸۲۹.۲۸۷ ریال
شرایط : رتبه بندی کار از سازمان برنامه و بودجه کشور در حداقل پایه ۵ رشته نیرو - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۲۳۰۱۰۰۴
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه مرکزی واحد برق در طبقه همکف در اهواز، بلوار گلستان، سازمان آب و برق خوزستان، ساختمان شماره ۲، شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، طبقه سوم، دفتر قراردادها
۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - بارگذاری اسناد در سامانه ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ تا ساعت ۱۸
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی 7011047/97 : انجام عملیات نصب برج و برق منطقه ای خوزستانمناقصه ارزیابی کیفی 7011047/97 : انجام عملیات نصب برج و برق منطقه ای خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن