مناقصه اجرای پروژه عمرانی شامل: 200973748000017: تکمیل کتابخانه مرکزی در نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۹۵۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه عمرانی شامل: ۲۰۰۹۷۳۷۴۸۰۰۰۰۱۷: تکمیل کتابخانه مرکزی در قاین با برآورد ۱۴.۳۹۹.۵۹۱.۹۷۴ ریال و تضمین ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با رتبه ساختمان و ابنیه --- ۲۰۰۹۷۳۷۴۸۰۰۰۰۱۶ : تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی (استانداردسازی سامانه گرمایشی) با برآورد ۵.۹۴۶.۸۵۱.۲۹۶ ریال و تضمین ۲۹۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال با رتبه تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز نقدی به حساب ۲۱۷۳۰۶۲۰۰۹۰۰۸ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ روز ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۴۰۰۳۹۰-۹۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای پروژه عمرانی شامل: 200973748000017: تکمیل کتابخانه مرکزی در نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبیمناقصه اجرای پروژه عمرانی شامل: 200973748000017: تکمیل کتابخانه مرکزی در نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن