مناقصه واگذاری فعالیت های: 115/97 حمل قطعات خودرو و برگشت خدمات صنعتی ایران خودرو - ایسیکو
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات صنعتی ایران خودرو - ایسیکو

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۱۶۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری فعالیت های: ۱۱۵/۹۷ حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی به وسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات واقع در استانهای تهران و البرز و سایر استانها به مقصد سایت تولیدی شرکت ایران خودرو کرمانشاه ---- واگذاری فعالیت های: ۱۱۶/۹۷ حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی به وسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات واقع در استانهای تهران و البرز و سایر استانها به مقصد سایت تولیدی شرکت صنایع اتومبیل سازی فرد (سمنان)---- واگذاری فعالیت های: ۱۱۷/۹۷ حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی به وسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات واقع در استانهای تهران و البرز و سایر استانها به مقصد سایت تولیدی شرکت ایران خودرو فارس ---- واگذاری فعالیت های: ۱۱۸/۹۷ حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی به وسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات واقع در استانهای تهران و البرز و سایر استانها به مقصد سایت تولیدی شرکت تولید خودرو و صنعت خزر---- واگذاری فعالیت های: ۱۱۹/۹۷ حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی به وسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات واقع در استانهای تهران و البرز و سایر استانها به مقصد سایت تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان---- واگذاری فعالیت های: ۱۲۰/۹۷ حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی به وسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات واقع در استانهای تهران و البرز و سایر استانها به مقصد سایت تولیدی شرکت ایران خودرو تبریز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۸۸۰۵۷۰۰۴ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۱۴ آزاد راه تهران- کرج، شهرک پیکانشهر، شهرک ایسیکو، ساختمان سمند سه، طبقه همکف، مدیریت قراردادها، اداره کل امور پیمانهای حمل و لجستیک
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۸۲۷۹۴۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.iseikco.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری فعالیت های: 115/97 حمل قطعات خودرو و برگشت خدمات صنعتی ایران خودرو - ایسیکومناقصه واگذاری فعالیت های: 115/97 حمل قطعات خودرو و برگشت خدمات صنعتی ایران خودرو - ایسیکو
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن