مناقصه نظافت و پشتیبانی اداره کل پست استان فارس و اداره کل پست استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل پست استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۰۶۷۰۰۰۰۰۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۹۶۲۷۳۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه نظافت و پشتیبانی اداره کل پست استان فارس و شهرستانهای تابعه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
آدرس خرید اسناد : شیراز - بلوار مدرس - خیابان پست - اداره کل پست استان فارس
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ۱- واریز مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۷۷۳۰۱۲۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه شیراز به نام اداره کل پست استان فارس بابت شرکت در مناقصه شماره ۱-۹۷/ ف. ۲- ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه حداقل ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها و قابل تمدید به هر مدت بنا به درخواست اداره کل پست استان فارس به مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال صادره توسط یکی از بانکها و موسسات اعتباری مورد تاًیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نظافت و پشتیبانی اداره کل پست استان فارس و اداره کل پست استان فارسمناقصه نظافت و پشتیبانی اداره کل پست استان فارس و اداره کل پست استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن