سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب روستایی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۲۰۰۰۰۰۰۰۶
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۹۶۲۷۴۱۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه مجتمع آبرسانی شصت کلاته گرگان روستای شیر علی اباد- حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق ۲۰۰متر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
آدرس خرید اسناد : گرگان - خيابان شهيد بهشتي – بهشت شانزدهم ( نوبخت سابق ) – جنب بانك مسكن – شركت آب و فاضلاب روستايي استان گلستان- تلفن : ۳- ۰۱۷۳۲۱۵۸۴۰۱ و ۰۱۷۳۲۱۳۱۴۰۰ – نمابر : ۰۱۷۳۲۱۵۸۴۰۵
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ۲) نوع تضمین شرکت در مناقصه : ۲ ۲-۱) ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما با مشخصات مندرج در شرایط عمومی مناقصه ۲-۲) رسید بانکی واریز وجه نقد به حساب وجوه سپرده عمرانی مناقصه گزار به شماره ) ۴۰۰۱۱۱۷۶۰۷۱۴۵۰۰۳( IR۳۳۰۱۰۰۰۰ بانک مرکزی ایران – ( واریز در بانک های ملی ، سپه و کشاورزی انجام می پذیرد)
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مجتمع آبرسانی شصت کلاته  گرگان روستای  شیر شرکت آب و فاضلاب روستاییمناقصه مجتمع آبرسانی شصت کلاته  گرگان روستای  شیر شرکت آب و فاضلاب روستایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن