مناقصه عملیات خرید یک دستگاه آزمایشگاهی یون کروماتوگرافی IC آب منطقه ای تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای تهران

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۰۲۵۰۰۰۰۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۲۰۶۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات خرید یک دستگاه آزمایشگاهی یون کروماتوگرافی IC
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی (توکن)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۵۲۱۶۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات خرید یک دستگاه آزمایشگاهی یون کروماتوگرافی IC  آب منطقه ای تهرانمناقصه عملیات خرید یک دستگاه آزمایشگاهی یون کروماتوگرافی IC  آب منطقه ای تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن