مناقصه خرید خدمت مشاوره خط مشاوره تلفنی خود در دو بهزیستی استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهزیستی استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۲۱۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمت مشاوره خط مشاوره تلفنی خود در دو شیفتکاری روزانه شامل ۵۳ کابین
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ چاپ آگهی تا انتهای وقت اداری ۵ روز بعد از چاپ آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات فناوران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمت مشاوره خط مشاوره تلفنی خود در دو بهزیستی استان تهرانمناقصه خرید خدمت مشاوره خط مشاوره تلفنی خود در دو بهزیستی استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن