سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۴۷۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و تنظیفی مراکز رفاهی و درمانی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ تا ساعت ۱۴:۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ تا ساعت ۱۴:۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- تبریز خیابان ارتش جنوبی خیابان نیروی انتظامی، طبقه اول، اتاق ۱۱۰، کارشناسی امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- تبریز خیابان ارتش جنوبی خیابان نیروی انتظامی، طبقه اول، اتاق ۱۱۰، کارشناسی امور قراردادها
۰۴۱۳۵۲۹۰۲۷۴-۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : امین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و تنظیفی مراکز رفاهی و درمانی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیمناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و تنظیفی مراکز رفاهی و درمانی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن