مناقصه اجرای جدول گذاری و دال بتنی شماره دو سال شهرداری سیرجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری سیرجان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۲۰۱۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای جدول گذاری و دال بتنی شماره دو سال ۹۷ با برآورد ۱۰,۴۳۱,۷۵۶,۵۲۱
شرایط : حداقل رتبه ۵ ساختمان و ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال واریز به حساب ۳۱۰۰۰۰۳۳۶۱۰۰۴ بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی بنام این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : واحد قراردادهای شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای جدول گذاری و دال بتنی شماره دو سال شهرداری سیرجانمناقصه اجرای جدول گذاری و دال بتنی شماره دو سال شهرداری سیرجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن