سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۲۰۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه ۱۲ با برآورد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ راه و ترابری - تایید صلاحیت در سایت - معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل - روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ بانک شهر شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ راس ساعت ۱۳/۳۰
آدرس خرید اسناد : اداره امور قراردادها و پیمانها در میدان توحید، بلوار بلال شهرداری کرج، طبقه هفتم
آدرس ارسال مدارک : کرج، میدان توحید، بلوار بلال، دبیرخانه شهرداری کرج
۰۲۶۳۵۸۹۲۴۴۳-۳۵۸۹۲۴۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.karaj.ir وب سایت
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه شهرداری کرجمناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه شهرداری کرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن