مناقصه واگذاری پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر شریف آباد شهرداری شریف آباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شریف آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۲۲۰۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر شریف آباد با برآورد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز پس از انتشار مرحله دوم آگهی
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز پس از انتشار مرحله دوم آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : واحد امور قراردادهای شهرداری در تهران ۳۵ کیلومتر بزرگراه امام (ع) شهرداری شریف آباد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری شریف آباد
۰۲۱۳۶۴۷۲۷۷۰-۲ داخلی ۱۳۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر شریف آباد شهرداری شریف آبادمناقصه واگذاری پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر شریف آباد شهرداری شریف آباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن