مناقصه ارزیابی کیفی فنی و مالی خرید خدمات مشاوره انجام بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد

شماره آگهی ۰۶/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۳۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی فنی و مالی خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات مرکز داده و پشتیبانی اطلاعات بندر امیرآباد
شرایط : گواهینامه های صلاحیت رشته و زمینه تخصص مشاورین مورد نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور شامل دارا بودن حداقل پایه دو مشاور در گروه شهرسازی و معماری تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی از سازمان برنامه و بودجه کشور همراه با مشاور همکاری با تخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا پایه ۱ مشاوره از شورای عالی انفورماتیک - معرفی نامه رسمی و اصل فیش واریزی به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۶۴۵۵۰۰۹۰۰۸ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : بهشهر، زاغمرز، دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی بندر امیرآباد
۰۱۱۳۴۵۱۲۴۲۴-۳۴۵۱۲۰۰۱-۴ تلفن ۰۲۱۸۸۶۵۱۱۹۱ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی فنی و مالی خرید خدمات مشاوره انجام بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیر آبادمناقصه ارزیابی کیفی فنی و مالی خرید خدمات مشاوره انجام بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن