سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۳۱۱۹۷۳۱۴۲۰۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : بیمه شخص ثالث خودروهای سازمان: پیشنهاددهنده باید جدول پیوست را تکمیل،مهر و امضاء نمایند. خدمات صدور و پرداخت خسارت در شهرستان یزد قابل انجام باشد.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۳-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام بیمه شخص ثالث خودروهای سازمان: پیشنهاددهنده باید جدول پیوست
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )