استعلام کولر،یخچال و .... اداره کل ـ تامین کننده می اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۷۳۶۰۰۰۰۴۴
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۳۱۱۹۷۳۷۳۶۰۰۰۰۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام کولر،یخچال و .... اداره کل ـ تامین کننده می بایستی جمع تجهیزات مورد نیاز در قالب ایران کد اعلام شده قیمت گذاری نمائید.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۳-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : سالاریه فلکه پیچک خیابان شهید  خلیلی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵-۳۲۹۰۲۶۸۰ تلفن ۰۲۵-۳۲۹۱۱۴۵۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام کولر،یخچال و .... اداره کل ـ تامین کننده می اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قماستعلام کولر،یخچال و .... اداره کل ـ تامین کننده می اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن