سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۹۵۷۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه نوبت اول - ساخت، حمل و نصب پله و سینی کابل کامپوزیت سدهای استقلال و جگین
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳.۵۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۸۵۴۰۵۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۳-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه الکترونيکی تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.hrrw.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نوبت اول - ساخت، حمل و نصب پله و آب منطقه ای هرمزگانمناقصه نوبت اول - ساخت، حمل و نصب پله و آب منطقه ای هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن