سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید بهارستان

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۹۵۰۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات خاکبرداری وتسطیح محورمیانی شهر بهارستان حدفاصل خیابان آزادی تاایثار(پردیس)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۳-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۰۹
آدرس خرید اسناد : کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا پيشنهادمناقصه گران وبازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۷-۰۹ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات خاکبرداری وتسطیح محورمیانی شهر بهارستان حدفاصل خیابان آزادی عمران شهر جدید بهارستانمناقصه عملیات خاکبرداری وتسطیح محورمیانی شهر بهارستان حدفاصل خیابان آزادی عمران شهر جدید بهارستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن