سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای فارس

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۹۵۶۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات بازسازی وایمن سازی پروؤه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیروکارزین با برآورد ۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۳-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۰۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک : رشته آب با حداقل پايه ۵
۰۷۱۳۲۲۵۰۷۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.WRM.IR وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۰-۰۵ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات بازسازی وایمن سازی پروؤه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان آب منطقه ای فارسمناقصه عملیات بازسازی وایمن سازی پروؤه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان آب منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن