سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ساوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۹۱۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه حراست و نگهداری اماکن مربوط به شهرداری با برآورد ۲۸,۴۸۰,۸۰۵,۷۶۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۲۴.۰۴۰.۲۸۸ ریال به حساب ۱۶۰۸۹۶۸۵/۳۹ نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساوه واریز یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ساوه (اصل فیش یا ضمانتنامه پیوست پیشنهاد الزامیست)
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیر کمیسیون معاملات شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۸۶۴۲۲۲۲۸۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه حراست و نگهداری اماکن مربوط به شهرداری  شهرداری ساوهمناقصه حراست و نگهداری اماکن مربوط به شهرداری  شهرداری ساوه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن