سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قائمشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۹۴۱۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای احداث گابیون سیاهرود به پیمانکار واجد شرایط با برآورد ۴,۲۲۵,۶۲۳,۷۴۵
شرایط : گواهی صلاحیت ایمنی در رشته مربوطه از اداره کار و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۱۱.۲۸۱.۱۸۷ ریال به صورت ضمانتامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه یا از مطالبات شرکت نزد شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت ۵ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد امور قراردادها و یا سایت
آدرس ارسال مدارک : دفتر قراردادها
۰۱۱۴۲۰۸۴۰۵۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ghaemshahr.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای احداث گابیون سیاهرود به پیمانکار واجد شرایط شهرداری قائمشهرمناقصه واگذاری اجرای احداث گابیون سیاهرود به پیمانکار واجد شرایط شهرداری قائمشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن