سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۹۲۰۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۵-۲/۹۷: خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهداری با تضمین ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۵۸-۲/۹۷ : خرید تعداد ۲۴۱ دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف در آمپراژهای مختلف با ضمانت ۶۶۱.۷۱۰.۰۰۰ ریال --- ۵۹-۲/۹۷ : خرید تعداد ۴۰۸ دستگاه انواع کید فشار ضعیف (حرارتی - مغناطیسی) - قابل تنظیم با ضمانت ۲۵۰.۸۷۱.۰۰۰ ریال --- ۶۰-۲/۹۷ : خرید مقدار ۱۷۷۸۲ متر انواع کابل مسی فشار ضعیف با ضمانت ۵۳۳.۳۹۲.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال بابت هر مناقصه به حساب فراگیر ۳۱۳۶۰۳۸۱۴۰ بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز یا واریز و جه نقد به حساب جاری شماره ۲۲۲۱۴۸۸۸۶۰۰۷ بانک ملی یا ضمانت ناه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز یا گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکتیا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ تا ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ تا ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : گرگان ابتدای جاده آق قلا ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قرادادها
آدرس ارسال مدارک : گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۲۳ طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان
۰۱۷۳۲۶۸۴۴۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : رویش ملت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 5-2/97: خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهداری با تضمین توزیع نیروی برق استان گلستانمناقصه 5-2/97: خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهداری با تضمین توزیع نیروی برق استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن