سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۹۳۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ساخت، حمل و نصب پله و سینی کابل کامپوزیت سدهای استقلال و جگین
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۸۵۴۰۵۰۰۳ بانک ملی شعبه بندرعباس / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : حداثکر تا ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه محرمانه اداره حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.hrrw.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی ساخت، حمل و نصب پله و سینی آب منطقه ای هرمزگانمناقصه ارزیابی کیفی ساخت، حمل و نصب پله و سینی آب منطقه ای هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن