مناقصه خرید تجهیزات ورزشی مدارس آموزش و پرورش استان قزوین آموزش و پرورش استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان قزوین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۹۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات ورزشی مدارس آموزش و پرورش استان قزوین
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یاضمانتنامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیر بانکی یا اوراق مشارکت یا واریز نقدی به شماره حساب ۲۱۷۳۱۲۳۳۱۷۰۰۰ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه اداره کل
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات ورزشی مدارس آموزش و پرورش استان قزوین آموزش و پرورش استان قزوینمناقصه خرید تجهیزات ورزشی مدارس آموزش و پرورش استان قزوین آموزش و پرورش استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن