سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز

شماره آگهی ۹۷۰۰۱ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۱۹۸۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید INSULATING GASKET KIT
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا وایز وجه نقد به شماره حساب
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۲۲۱۳۸۴۳۶-۳۲۱۳۸۴۰۲ تلفن ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۷ فکس
- ایمیل http://www.szogpc.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید INSULATING GASKET KIT بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیرازمناقصه ارزیابی کیفی خرید INSULATING GASKET KIT بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن