سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۰۵۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : واگذاری تهیه، احداث و نصب مخزن با برآورد ۲,۴۵۰,۰۸۷,۳۷۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ راس ساعت ۱۵
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تهیه، احداث و نصب مخزن فلزی 150 مترمکعبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )