سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۰۲۰۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : نسبت به معرفی مرکز معاینه فنی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نسبت به معرفی مرکز معاینه فنی خودرو به تاکسیداران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )