سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان تاکسیرانی مرودشت و حومه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۰۲۰۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه نسبت به معرفی مرکز معاینه فنی خودرو به تاکسیداران
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۰۱۰۷۸۹۹۶۵۱۰۰۲ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : امور مالی سازمان
آدرس ارسال مدارک : امور مالی سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نسبت به معرفی مرکز معاینه فنی خودرو به تاکسیداران سازمان تاکسیرانی مرودشت و حومهمناقصه نسبت به معرفی مرکز معاینه فنی خودرو به تاکسیداران سازمان تاکسیرانی مرودشت و حومه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن