مناقصه عملیات کارهای متفرقه کارگاهی مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) قرب نوح (ع) موسسه عمران ساحل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) قرب نوح (ع) موسسه عمران ساحل

شماره آگهی ۰۰۷-۱-۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۰۲۰۷۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات کارهای متفرقه کارگاهی مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ۱۰ روز از نشر
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : استان بوشهر - شهرستان عسلویه - سه راه پتروشیمی به سمت جاده شیرینو - فرعی سوم سمت چپ پروژه پتروشیمی دماوند - موسسه عمران ساحل - واحد پیمان و رسیدگی
۰۷۷۳۷۲۶۲۵۴۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات کارهای متفرقه کارگاهی مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) قرب نوح (ع) موسسه عمران ساحلمناقصه عملیات کارهای متفرقه کارگاهی مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) قرب نوح (ع) موسسه عمران ساحل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن