مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به پیمانکاران واجد شرایط خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

شماره آگهی ۱۵۷۱/۹۷/۳۸/۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۰۲۱۵۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به پیمانکاران واجد شرایط
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۳۴.۴۰۰.۰۰۰ یال به حساب شماره ۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ IR بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - شیراز، چهارراه چنچه، خیابان نارون جنوبی، نبش کوچه شماره ۱۰ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه کمیسیون معاملات
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.assc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به پیمانکاران واجد شرایط خدمات حمایتی کشاورزی استان فارسمناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به پیمانکاران واجد شرایط خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن