سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : تامین پوشش بیمه تاسیسات و امکانات موجود در کریدورهای واقع در ناحیه خشکی منطقه عملیاتی با برآورد ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهینامه های صلاحیت نگهداری ریسک به میزان ۱۰ درصد ارزش دارایی های مورد بیمه - توانگری مالی سطح یک از بیمه مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۳ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تامین پوشش بیمه تاسیسات و امکانات موجود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )