سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۳۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : واگذاری بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن با برآورد ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۴ ساعت ۹
توضیحات : دو مرحله ای - مرحله ای - نوبت دوم- www.setadiran.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن حوزه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )