مناقصه واگذاری بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن حوزه راه و شهرسازی استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان قزوین

شماره آگهی ۸/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۳۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن حوزه شهرستان قزوین با برآورد ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت ---- قزوین انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما - اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت
۰۲۸۳۳۶۵۹۴۷۴ - ۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - مرحله ای - نوبت دوم- www.setadiran.ir
منابع : شهروند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن حوزه راه و شهرسازی استان قزوینمناقصه واگذاری بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن حوزه راه و شهرسازی استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن