سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه بوشهر

شماره آگهی ۲۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۴۵۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تاکسی سرویس استیجاری با برآورد ۴,۶۴۸,۰۴۶,۰۰۰
شرایط : گواهی تایید صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی معتبر با کد حمل و نقل - گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی - تصویر کارت ملی و شناسنامه، مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت، تصویر کلیه اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی و کد اقتصادی و شناسه ملی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۳۲.۴۰۲.۳۰۰ ریال به حساب شماره ۹۲۰۰۰۵۱۲۰۰ بانک ملت و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : بوشهر، میدان قدس، دبیرخانه ستاد منقطقه بوشهر
۰۷۷۳۳۳۴۰۶۴۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.booshehr.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - دریافت پاکات ارزیابی دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی - تسلیم پاکات ارزیابی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ - گشایش پاکات ارزیابی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه بوشهرمناقصه ارزیابی کیفی تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن