سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۴۵۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی تامین سرویس ایاب و ذهاب با برآورد ۴,۶۴۸,۰۴۶,۰۰۰
شرایط : گواهی تایید صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی معتبر با کد حمل و نقل - گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی - تصویر کارت ملی و شناسنامه، مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت، تصویر کلیه اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی و کد اقتصادی و شناسه ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - دریافت پاکات ارزیابی دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی - تسلیم پاکات ارزیابی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ - گشایش پاکات ارزیابی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )