مناقصه واگذاری مدیریت، اسکان، نگهداری و خدمات خوابگاه ها (سراهای) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۶۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریت، اسکان، نگهداری و خدمات خوابگاه ها (سراهای) دانشجویی دانشگاه با برآورد ۸,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی صلاحیت مربوط از وزارت کار و امور اجتماعی در موضوع مدیریت نیروی انسانی تنظیفات و خدمات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۲۹۰۳۰۱۸۳۰۷ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۸۹۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۶۰۹۳۹۱۱۸۲۰ بانک تجارت و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
آدرس خرید اسناد : اهواز، ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دفتر حقوقی و امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اداره حراست دانشگاه
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۲-۳۶۵۲۲۴۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت، اسکان، نگهداری و خدمات خوابگاه ها (سراهای) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمناقصه واگذاری مدیریت، اسکان، نگهداری و خدمات خوابگاه ها (سراهای) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن