مناقصه ارزیابی کیفی - 5175-33/06-97: تامین مواد شیمیایی (گروه 3) شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۶۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - ۵۱۷۵-۳۳/۰۶-۹۷: تامین مواد شیمیایی (گروه ۳) - برآورد ۱۸۶.۷۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۵.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷-۳۳/۰۶-۵۱۷۶: تامین مواد شیمیایی (گروه ۵) - برآورد ۲۹.۶۲۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱.۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷-۳۳/۰۶-۵۱۷۷: تامین مواد شیمیایی (گروه ۶) - برآورد ۲۴.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱.۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۹۹۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادرشده از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از نوبت دوم ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ لغایت ۷ روز بعد پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز از ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت A اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز فلکه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
- تلفن - فکس
- ایمیل http:/www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - 5175-33/06-97: تامین مواد شیمیایی (گروه 3) شرکت ملی حفاری ایرانمناقصه ارزیابی کیفی - 5175-33/06-97: تامین مواد شیمیایی (گروه 3) شرکت ملی حفاری ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن