مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شامل تنظیف، فضای سبز و دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۸۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شامل تنظیف، فضای سبز و امور مربوط به تاسیسات و سایر موارد با برآورد ۳,۹۸۶,۶۶۶,۶۷۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۲۴۵۳۸۰۸۰۸ / سپرده شركت در مناقصه ۱۹۹.۳۳۳.۳۳۳ ریال به صورت واریز نقدی و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : کرمان انتهای اتوبان هفت باغ- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته واحد امور قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شامل تنظیف، فضای سبز و دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهمناقصه واگذاری انجام امور خدمات شامل تنظیف، فضای سبز و دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن