مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزائیک و کانیوخیابان شهید شهرداری رفسنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری رفسنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۸۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزائیک و کانیوخیابان شهید چمران و شهید وجدانی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.rafsanjan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزائیک و کانیوخیابان شهید شهرداری رفسنجانمناقصه واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزائیک و کانیوخیابان شهید شهرداری رفسنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن