مناقصه ارزیابی کیفی : 01-90-9232074/G14 : خرید TUBE NICKLE ALLOY پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۹۷/L/۰۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۸۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : ۰۱-۹۰-۹۲۳۲۰۷۴/G۱۴ : خرید TUBE NICKLE ALLOY با ضمانت ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۴۳۲۰۲۶/G۱۴ : خرید LINE PIPE ۶" ERW با تضمین ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۷۳۲۰۰۱/G۰۹ : خرید ماده شیمیایی زاج با تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۰۱-۹۰-۹۷۳۲۰۰۲/G۰۹ : خرید CHLORINE با تضمین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۷۹۴۸۰۰۰۰۲۳/G۱۴ : خرید LINE PIPE با تضمین ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۵۴۳۷۰۰۱۴۰/G۰۹ : خرید هود آزمایشگاهی با تضمین ۱۷۵.۵۹۰.۴۵۰ ریال ۰۱-۹۰-۹۶۴۲۴۰۱۰۳۹/P۱۱ : خرید LEVEL GAUGE با تضمین ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی : 01-90-9232074/G14 : خرید TUBE NICKLE ALLOY پالایش نفت آبادانمناقصه ارزیابی کیفی : 01-90-9232074/G14 : خرید TUBE NICKLE ALLOY پالایش نفت آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن