مناقصه ارزیابی کیفی - خدمات تنظیف باربری نامه رسانی و پست استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پست استان لرستان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۴۵۴۰۰۰۰۰۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۸۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - خدمات تنظیف باربری نامه رسانی و نقلیه
شرایط : دریافت گواهی امضا الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی از بانک ها یا موسسات مالی معتبر تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید یا فیش واریز به حساب ۲۱۷۴۷۷۴۸۰۲۰۰۳
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت --- دبیرخانه پست استان لرستان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - www.setadiran.ir
منابع : روزگار ما
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - خدمات تنظیف باربری نامه رسانی و پست استان لرستانمناقصه ارزیابی کیفی - خدمات تنظیف باربری نامه رسانی و پست استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن