مناقصه عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه آب و فاضلاب شهری استان سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۱۹۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود با برآورد ۴,۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۵۱۶۲۹۲۶۰۰۱ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- سمنان بلوار بسیج روبروی استانداری
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- سمنان بلوار بسیج روبروی استانداری
۰۲۳۳۳۴۴۹۱۱۷-۲۰-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مر حله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه آب و فاضلاب شهری استان سمنانمناقصه عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه آب و فاضلاب شهری استان سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن