سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۲۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در راستای حفاظت کیفیت منابع آب شرب
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۱۴
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در راستای حفاظت کیفیت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )