سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۴۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : پروژه تکمیل سالن ورزشی با برآورد ۱۳,۱۰۹,۰۷۰,۸۲۹
شرایط : پایه ۵ ابنیه ۵ تاسیسات و تجهیزات
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی پسران بندر گز شامل اجرای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )