سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۴۴۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه اولویت سوم اجرایی بخش های باقی مانده شبکه جمع آوری فاضلاب - بخش جنوبی محله یکبنی جاسک با برآورد ۱۳,۶۴۰,۹۷۷,۰۰۹
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی - رتبه ۵ رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانک صادرات شعبه گلشهر / سپرده شركت در مناقصه ۶۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد --- بندرعباس بلوار ناصر جنب بیمارستان شریعتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان (امور قراردادها)
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد --- بندرعباس بلوار ناصر جنب بیمارستان شریعتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان (امور قراردادها)
۰۷۶۳۳۳۵۰۵۸۲-۸۶-۸۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.abfa hormozgan.com وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : دنیای جوانان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اولویت سوم اجرایی بخش های باقی مانده شبکه جمع آب و فاضلاب استان هرمزگانمناقصه اولویت سوم اجرایی بخش های باقی مانده شبکه جمع آب و فاضلاب استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن