سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۵۲۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه های عمرانی در ۲ردیف به شرح : ۲۰۰۹۷۳۷۴۸۰۰۰۰۱۹ : تکمیل استخر دانش آموزی در بیرجند (استخر نیمه تمام) با برآورد ۸.۱۹۹.۱۶۰.۴۷۳ ریال و تضمین ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رشته ساختمان و ابنیه) --- ۲۰۰۹۷۳۷۴۸۰۰۰۰۲۰ : تکمیل استخر دانش آموزی در حاجی آباد زبرکوه (استخر نیمه تمام) با برآورد ۱۳.۶۲۸.۸۶۱.۷۰۷ ریال و تضمین ۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال رشته ساختمان و ابنیه تاسیسات و تجهیزات
شرایط : پیمانکاران داری صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل پایه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۲۰۰۹۰۰۸ بانک ملی شعبه مرکزی و یا ضمانتنامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - بیرجند، خیابان مطهری، سازمان صنعت و معدن و تجارت، اتاق ۱۱۱ دفتر خدماتی سامانه تدارکات
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای پروژه های عمرانی در 2ردیف به شرح :
200973748000019 نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبیمناقصه اجرای پروژه های عمرانی در 2ردیف به شرح :
200973748000019 نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن