سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد - دزفول

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۵۶۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدماتی، کشاورزی و تحقیقاتی خود به صورت حجمی به پیمانکاران واجد شرایط
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه معادل ۱۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد بصورت واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان فوق یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار یکساله یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور مالی مرکز
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدماتی، کشاورزی و تحقیقاتی خود به صورت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد - دزفولمناقصه واگذاری امور خدماتی، کشاورزی و تحقیقاتی خود به صورت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد - دزفول
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن