سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۳۷۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : تکمیل ساختمان
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ تا ساعت ۱۴.۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : از ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ تا ساعت ۱۴.۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل ساختمان آموزش تخصصی فسا (سفت کاری - نازک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )