سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای کرمان

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۳۷۹۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه بروزرسانی مراکز دیسپاچینگ برق منطقه ای کرمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۳-۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۱۲
آدرس خرید اسناد : دارد مناقصه بروزرسانی مراکز ديسپاچينگ برق منطقه ای کرمان به شماره ثبت ۲۰۰۹۷۱۴۰۶۰۰۰۰۱۵ را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد . کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۷-۲۳ ---- دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بروزرسانی مراکز دیسپاچینگ برق منطقه ای کرمان برق منطقه ای کرمانمناقصه بروزرسانی مراکز دیسپاچینگ برق منطقه ای کرمان برق منطقه ای کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن