سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۱۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات: ۹۷۱۸۱۰۰۲۷: اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار با سیم های مسی موجود در شبکه منطقه تهرانپارس با برآورد ۳.۴۶۱.۶۶۰.۱۲۶ ریال و تضمین ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----- ۹۷۲۱۱۰۱۳۹: انتقال نیروی و برقرسانی منطقه سهروردی با برآورد ۷.۸۶۷.۱۹۵.۰۲۴ ریال و تضمین ۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----- ۹۷۲۱۱۰۱۵۶: انتقال برق رسانی سهروردی با برآورد ۵.۹۷۵.۳۱۰.۵۱ ریال و تضمین ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۷۰۸۱۰۱۹۱: اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه با برآورد ۲.۸۶۸.۷۸۶.۸۰۰ ریال و تضمین ۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به حساب ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴۳/۲۴ الی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران- فلکه دوم تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی، نبش زرین شمالی، منطهق برق تهرانپارس، اداره دبیرخانه---- تهران خیابان آزادی، خیابان میمنت، تقاطع خیابان طوس، منطقه برق سهروردی، اداره دبیرخانه--- بزرگراه نواب، حد فاصل خیابان امام خمینی و آذربایجان، نبش خیابان شکوفه شرقی منطقه برق فارابی اداره دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.TAVANIR.ORG.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای عملیات: 971810027: اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل توزیع نیروی برق تهران بزرگمناقصه واگذاری اجرای عملیات: 971810027: اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل توزیع نیروی برق تهران بزرگ
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن